Haber Detayı
16 Nisan 2020 - Perşembe 18:19
 
AK PARTİ TEKİRDAĞ'DAN SAĞLIK PERSONELİ ARASINDA AYIRIM YAPILIYOR AÇIKLAMASI
Ak Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan Tüm Ülkede cansiperhane çalışan tüm sağlık çalışanlarımızın bugün belki de en çok motivasyona ihtiyacı varken, gece gündüz çalışıyorlarken, kimi siyasilerin, bu camiaya bugün negatif anlamda yüklenmeleri, milletin aklında ve vicdanında farklı karşılık bulacaktır.’ Dedi. İyi Parti Tekirdağ İl Başkanlığı geçtiğimiz günlerde AK Parti tarafından Tekirdağ'da işe alınan 150 sağlık görevlisinin iş sırasında kayırıldığı iddia edilmişti.
Haberi


TRAKYA BÖLGE GAZETESİ - Ak Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan Muhalefet partilerden birinin il başkanının, sağlık çalışanları hakkında yalan yanlış bilgiler ve iddialar ortaya attığını belirterek Kamuoyunu aydınlatmak ve hassas bir dönemden geçerken, milletimizin odağının gereksiz yerlere kaymasını engellemek adına açıklama yapma gereğini duydum’ dedi.

Tekirdağ’da 150 sağlıkçının asli görevleri dışında çalıştırıldığı asılsız ve art niyetli açıklamalarına ve bu isnatlara karşı, bazı açıklamaları ben de kamuoyuyla değerli hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum

 • Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde 5 Adet Başkanlık bulunmakta olup(Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Personel Hizmetleri Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı), toplamda 269 personel ile halkımıza hizmet verilmektedir.

 • İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan 269 personelin 132’si sağlık hizmetleri sınıfı dışındaki personel(hizmetli, güvenlik, teknik hizmetler, veri hazırlama, memur vb.) olup, 137’si de sağlık hizmetleri sınıfında yer alan personeldir.

 • 137 sağlık personelinin içerisinde ağırlıklı olan kadroyu ebe ve hemşirelerimiz oluşturmakta olup, bu sayının 22’si hemşire, 38’ i de ebe’dir. Geriye kalan personelimiz ise 6 uzman tabip, 10 tabip, 3 psikolog, 6 eczacı, 1 sosyal çalışmacı, 6 çevre sağlığı teknisyeni, 12 sağlık memuru, 20 tıbbi sekreter, 1 diyetisyen, 1 biyolog, 1 çocuk gelişimci, 2 tıbbi teknolog, 1 acil tıp teknisyeni, 7 uzman sağlık personelidir.  

 • Sağlık İl Müdürlüğümüze bağlı hastanelerden 4 adet hemşire geçici görevli olarak çalışmakta olup, bunlardan 3 personelin görevlendirmesi 2017 yılında geçilen 663 KHK öncesi Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği döneminde yapılmış olup, halen Müdürlüğümüz Kamu Hastaneleri Başkanlığı bünyesinde iş ve işlemlerine devam etmektedirler. Diğer 1 hemşire ise Müdürlüğümüz 663 KHK sonrası görevlendirilmiş olup, görevlendirilme nedeni Mahkeme Kararı (eşi ile bulunduğu yerde çalıştırılmaması) gerekçesi ile zaruri sebepten yapılmıştır.

 • Müdürlüğümüz uhdesinde bulunan 5 Başkanlıktan 3’ü Sağlık Hizmetlerinin sunumu açısından çalıştırılan personelin sağlıkçı (ebe, hemşire, doktor vb.) olması zaruretinden dolayı bu birimlerde ağırlıklı olarak görev yapmaktadırlar.

Ayrıca ilgili personellerin kadroları Müdürlüğümüz ve bağlı İlçe Sağlık Müdürlükleri uhdesindedir.

Halk Sağlığı Başkanlığı’nı Oluşturan Birimler;

- Çevre Sağlığı Birimi

- Bulaşıcı Hastalıklar Birimi

- Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi

- Aile Hekimliği Birimi

- Toplum Sağlığı Birimi

- ÇEKÜS (Çocuk Ergen ve Kadın Üreme Sağlığı) Birimi

- İzleme Değerlendirme Birimi

 Sağlık Hizmetleri Başkanlığı’nı Oluşturan Birimler;

- Sağlık Hizmetleri Birimi

- Kamu Sağlık Tesisleri Birimi

- Özel Hastaneler Birimi

- Tıbbi Cihaz ve Eczacılık Birimi

- Acil Sağlık Hizmetleri Birimi

- Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi

- Sağlık Hizmetleri İzleme Değerlendirme ve Denetim Birimi

- SAKOM(Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi) Birimi

 Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı’nı Oluşturan Birimler;

- Hastane Hizmetleri Birimi

- İstatistik ve Analiz Raporlama Birimi

- Sağlık Bakım ve Hasta Hizmetleri Birimi

- Verimlilik ve Kalite Yönetimi Birimi

 Görüldüğü üzere İl Sağlık Müdürlüğü Bünyesinde Bulunan 3 Başkanlığımızın, Sağlık Hizmetleri sunumu üzerine kurulu birimlerden oluştuğu, bu birimlerde etkili ve verimli sağlık hizmeti sunumu için Sağlık Personeli çalışmasının zaruri olduğu, bu nedenle de Müdürlüğümüzce asgari düzeyde personel çalıştırılmak suretiyle, insan gücünü etkin ve verimli kullanarak hizmet sürdürmenin gerekli olduğu görülmektedir.

Kaldı ki, Müdürlüğümüz 2017 yılında 663 Sayılı KHK kapsamında Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği ve Halk Sağlığı Müdürlüğü ile birleştirilmiş olup, halen 2017 yılındaki mevcut personeli ile hizmete devam etmektedir.

Yine, 2017 yılından itibaren Sağlık İ Müdürlüğümüz uhdesinden emekli, istifa, tayin vb. sebeplerle ayrılan personeller olmasına rağmen, bağlı tesislerimiz olan Devlet Hastanelerimizden Müdürlüğümüze personel görevlendirilmesi yapılmamıştır.

Müdürlüğümüz mevcut çalışanları ile, Bakanlığımızın İ6 Grubu illeri arasında olup,  asgari personelle hizmetini yürütmektedir.

‘İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR’

 Tekirdağ’da hemşire, sağlık memuru ve doktorların, sayıca yetersiz olduğundan yola çıkarak, sağlık çalışanlarının 8 saatten fazla çalışmak zorunda bırakıldığı iddiaları da  gerçeği yansıtmayan iddialar olduğunu belirten AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan ‘ Malum İl Başkanının da konuyu hiç araştırmadan yalan yanlış bilgileri edinir edinmez doğruluğunu öğrenmeden konuyu detaylı incelemeden, muhataplarına sormadan bunu kamuoyu İle paylaşması da abesle iştigaldir. Hadi kendisi bilmiyor, yanında soracak ve bilgi edinebilecek kimsesi de yok mu ? Görünen o ki ne kendisi ne de, çevresinde bulunan kişiler aslında Sağlık Sektörü ve bu Sektörün bugün yaşadıkları İle alakalı hiç bir konuda tam ve detaylı bilgiye sahip değil. Eğer öyle olsaydı, Ülkemizin birlik-beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu bu önemli süreçte, sırf muhalefet yapma gayesiyle basın ve kamuoyu İle bu yalan, yanlış bilgileri paylaşmaz, paylaşamazdı. Çünkü bahsi geçen hemşire, sağlık memuru ve doktorlar hastanelerimiz, 112 istasyonlarımız bünyesinde bırakın 8 saati, 24 saat süresince mevzuat doğrultusunda görev yapmaktadırlar. Personeller 16 saat, 24 saat ve 8 saat dönüşümlü olarak çalışmakta ve halkımıza sağlık hizmeti vermektedirler. Bu çalışma sadece Tekirdağ ilimizde olmayıp, 81 ilimizde Sağlık Bakanlığı mevzuatı doğrultusunda uygulanmaktadır. Dolayısıyla bu iddia, iddiadan da çok uzak olup, tamamen bilgisizliktir.

‘HİÇ KİMSE SAĞLIK PERSONELİMİZİN MOTİVASYONUNU DÜŞÜRMEYE ÇALIŞMASIN’

Tekirdağ’da Sağlık çalışanlarımızın hem mutsuz hem de gelecekten umutsuz oldukları gibi yaklaşımlar, onların motivasyonunu düşürmekle birlikte, hastaları İle ilişkilerini de negatif etkileyeceğini belirten Özcan ‘bu dönemde böyle yaklaşımlarda bulunmak, sağlık çalışanlarımızın üzerinde ciddi olumsuz sonuçlar  doğurabilir .Oysa Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerimiz, 24 saat süresince sahadaki cefakar sağlık personelimizin iyi şartlarda hizmet etmesi için, hem hasta haklarını, hem de çalışan haklarını gözeterek cansiperane bir şekilde görev yapmakta ve bu çalışmaları ile örnek teşkil etmektedir.

‘SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ EN RİSKLİ GRUPTA’

Sağlık çalışanlarının Kovid -19 salgınında en riskli grupta olduğunu belirten Özcan ‘Bu herkesçe bilindiği gibi İl sağlık Müdürlüğü personelleri ve idarecileri tarafından da bilinmektedir. İşte bu bilinçle bahsi geçen iddialar da, asılsız olmanın dışında, utanç kaynağı olan tamamen bilgisizlik ile ortaya atılan iddialardır. Şöyle ki; Pandemi sürecinin başlangıcından itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Yönetimi bırakın ilimize, Ülkemize örnek teşkil edecek güzellikte bir dağıtım planı yapmakta, 1. Basamak Sağlık Hizmetleri(Aile Hekimlikleri, 112 İstasyonu, Halk Sağlığı Laboratuvarı, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Yaşam Merkezi, Verem Savaş Dispanseri, İl Sağlık Müdürlüğü) 2. Basamak Sağlık Hizmetleri(Devlet Hastaneleri), 3. Basamak Sağlık Hizmetleri(N.K.Ü. Hastanesi) bünyesinde çalışan kıymetli sağlık personellerimize haftalık olarak, Sağlık Bakanlığımızın Rehberi doğrultusunda Kişisel Koruyucular dağıtılmaktadır. Burada altı çizilmesi gereken husus; N95 maske, önlük ve gözlüklerin hangi durumlarda, hangi şartlarda kullanılması gerektiği bilgisinin öğrenilmesidir. Bilgisizliğini gidermesi adına ilgilileri Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün hsgm.saglik.gov.tr adresine girerek, en alt kısımda bulunan “Korona virüs” uygulaması içindeki “Sağlık Personeli Koruyucu Ekipman Kullanım Uygulamaları”nı okumaya davet ediyorum. Bu vesileyle de bilgisizliği gidererek, yalan-yanlış beyanlarda bulunmak suretiyle insanların kendilerini daha fazla küçük düşürmelerine de engel olacağımı düşünüyorum.“Sağlık çalışanları arasında ayrımcılık da devam etmektedir” isnatının da yukarıdaki açıklamalarımdan anlaşılacağı üzere, gülünç ve üzücü bir iddia olduğu aşikardır.

‘SAĞLIKÇILARA MÜDAHALE ETMEK SİYASİLERİN GÖREVİ DEĞİLDİR’

“Daha önceden hayatında hiç Pandemi Dönemi yaşamayan siyasilerin, İl sağlık Müdürlüğüne sürekli öğüt vermesini şaşkınlıkla izlediklerini belirten Ak Parti Tekirdağ İl Başkanı Özcan ‘Hele hele hangi çalışanın nerede çalışacağı, hangi departmanda kimlerin nasıl çalışacağı sanırım siyasilerin görevi olmasa gerek.

Şöyle ki; yukarıda da bahsedildiği üzere Sağlık İl Müdürlüğünde boşta bulunan personel bulunmamaktadır. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından ilerleyen süreç için sahaya destek amaçlı sürülecek olan personelin planlaması yapılmış olup, ihtiyaç halinde devreye konulacaktır. Keşke suçlama amaçlı yapılan bu açıklamalar yapılmadan önce, İl Sağlık Müdürlüğünden bilgi talep edilseydi. Diğer taraftan sağlık personelimize toplu olarak bulaşma olmaması, halkımıza hizmet eden personelimizin azalmaması amacıyla hem kamu, hem de özel sektörde esnek mesai ile çalışmaya geçilmiş olup, bütün personel sahaya sürüldüğünde ortaya çıkacak risklerde böylece yarı yarıya indirilmektedir.

‘ÖNCE KENDİNİZ BİLGİ SAHİBİ OLUN, SONRA KAMUOYUNA BİLGİ VERİN’

Özcan ‘Yine Muhalefetteki İl Başkanının, Sağlık Bakanlığı’nın  risk altında olan personellere  maaşlarında iyileştirme ikramiyesinden faydalandırılması ve ayrımcılığın giderilmesi talebi de mahalle ağzıyla söylenmiş içi ve arkası boş bir taleptir. Çünkü; Sağlık personeline ikramiye verilmemiş olup, sağlık personeline verilen döner sermayede tavan, 3 aylığına kaldırılmıştır. Bu mevkide olan insanların kamuoyuna bilgi vermeden önce en azından kendisinin bilgi sahibi olması gerekmektedir.

‘EVLERİNE GİTMEYEN SAĞLIKÇILARIMIZIN TÜM İHTİYAÇLARI VALİLİĞİMİZ TARAFINDAN KARŞILANMAKTADIR’

 “Diğer yandan sağlık personellerimiz Taşıyıcı olarak virüsü evlerine götürmemesi için bazı pansiyonlar sağlık personellerine tahsis edilmiştir. Bu doğrudur’. diyen Özcan ‘Süleymanpaşa ilçe merkezinde de Sosyal Bilimler Lisesinin pansiyonu sağlık personellerine tahsis edilmiştir.” İddiası da diğer bütün yazılanlar gibi yanlış bir bilgidir. Doğrusu Şu anda sağlık personellerimiz Sosyal Bilimler Lisesinde kalmamakta olup, kıymetli kardeşlerimiz için Valiliğimiz Turizm Otelcilik Lisesi Uygulama Oteli, Öğretmenevini tahsis etmişlerdir. Personelimizin yemek de dahil bütün ihtiyaçları Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda karşılanmaktadır.

‘BU GÜNLERDE ÇOK DAHA FAZLA BİRLİK VE BERABERLİĞE İHTİYACIMIZ VAR’

Bugün ihtiyacımız olan çok daha fazla birlik ve beraberliktir’ diyen Özcan ‘ Bugün ihtiyacımız olan tek şey, sağlık çalışanlarımıza, bu şehirde Sağlık camiasındaki idareciler başta olmak üzere, Sağlık Bakanımıza ve ilgili bakanlarımıza sahip çıkmak, Cumhurbaşkanımızın tüm dünyaya karşı yanında olmaktır. Milletimiz de zaten bu özveriyi  tüm gayretiyle yerine getirmektedir. Ancak şartlar böyleyken devletini küçümseyen, itibarsızlaştırmaya çalışanlar da yakın gelecekte milletin vicdanında eriyip yok olup kaybolup gideceklerdir. ‘ dedi.

Kaynak: Editör: İzzet MEDE
 
Etiketler: AK, PARTİ, TEKİRDAĞ'DAN, SAĞLIK, PERSONELİ, ARASINDA, AYIRIM, YAPILIYOR, AÇIKLAMASI,
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Bizim Gazete
Yazarlar
Alıntı Yazarlar
Arşiv
Haber Yazılımı