Haber Detayı
25 Eylül 2018 - Salı 12:23
 
"MUSTAFA YEL TELEKOM'UN İÇİNİ BOŞALTAN OGER ŞİRKETİNİ SAVUNUYOR"
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel'in Telekom'un içini boşaltıp paraları yurt dışına götüren Oger şirketini savunmasına anlam veremediğini belirten CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun," AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, bir basın açıklaması yaparak, Oger’i savunmuş, Telekom’un batırılmadığını belirterek, gerçekleri alt üst eden bir açıklama yapmıştır. Zira Yel’e göre, devlet Telekom’un özelleştirmesinden hiçbir zarara uğramamıştır!"
Gündem Haberi


TRAKYA BÖLGE GAZETESİ -  CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un açıklaması şöyle, "Türkiye’nin en büyük bilgi-iletişim-telekomünikasyon şirketi olan Telekom, 24 Nisan 1995 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından kurulmuştur. Özelleştirildiği 2005 yılına kadar her yıl Kurumlar Vergisi rekortmenleri arasında ve yılda ortalama 2 milyar dolar kârı ile Türkiye’nin en kârlı kurumu olmuştur.

Ne var ki Telekom’un 2005’teki özelleşmesinde ihaleyi kazanan ve Telekom’un yüzde 55’ini alan Lübnanlı Hariri ailesinin Suudi Telekom Şirketi (STC) ile kurduğu Oger Telekomünikasyon, hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmemiştir.  Satın alma Oger Telecom’un Türkiye’de kurduğu OTAŞ adlı şirket üzerinden yapılmıştır.

TC Devleti’nin yüz akı olan Telekom, bugün zarar eden bir kuruma dönüştürülmüş, en değerli arazileri satılmış, elde edilen temettü Oger tarafından yurtdışına çıkarılmıştır.

Türk Telekom gerçeklerini, sanayicilerle yaptığım toplantıda ifade etmemin ardından AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel tarafından hedef alınmam üzücü ve düşündürücüdür. Ben Oger Telecom’un değil, TC Devleti’nin çıkarlarını savunurum. Oger’in bu özelleştirmeden para kazanmadığını, Türkiye’nin kazançlı çıktığını savunmak; vicdan, akıl ve ulusal onur ile bağdaşmaz. Ben, Türkiye Cumhuriyeti’nin milletvekiliyim. Telekom ihalesindeki usulsüzlükleri CHP olarak yapacağımız suç duyurusu ile ortaya koyarken, milletimizin ulusal değerlerinin nasıl peşkeş çekildiğini de kamuoyuna anlatacağız.

Şimdi Türk Telekom’un gerçeklerini rakamlarla kamuoyunun bilgisine sunmak istiyorum.

 1. Türk Telekom’un ihale sonrası Kurumlar Vergisi yüzde 30’dan yüzde 20’ye indirilerek, Oger Şirketi’ne çok büyük vergi avantajı getirilmiştir.
 2. Özelleştirme sonrası tüm sabit telefon abonelerine sabit ücret konularak Oger Şirketi’nin fahiş kârlar elde etmesi sağlanmıştır.
 3. Özelleştirme öncesi açıklanan telekomünikasyon sektörünün rekabete açılması gerçekleştirilmemiş ve Oger şirketinin fahiş tekel kârı elde etmesi sağlanmıştır.
 4. Türk Telekom’un, arsalarının satılmasına göz yumulmuştur.
 5. Özelleştirme öncesi söz verilen istihdam artışı gerçekleşmemiş, yatırımlar yapılmamış, fiyatlar düşürülmemiştir. Özelleştirilmeden önce 60 bine yakın çalışanı olan Telekom’un şimdi çalışan sayısı yarıya düşürülmüştür.
 6. Özelleştirme sonrası Telekom hisselerinin banka kredilerine teminat verilmesine göz yumulmuştur.
 7. Oger, 2007 yılında ödeyeceği taksitler için 4.3 milyar dolarlık kredi alarak, borcunu 4 yıl erken kapatmak suretiyle Telekom hisselerinin sahibi olmuştur. Ancak Oger A.Ş; borçlarını ödeyemediği için Telekom’daki hisselerini teminat göstererek; Akbank, Garanti Bankası ve İşbankası’ndan 4 milyar 478 milyon dolar ve 211 milyon 970 bin TL olan iki ayrı kredi çekmek suretiyle yeniden yapılandırmaya gitmiştir. Oger ne yazık ki Eylül 2016’dan bu yana 4,75 milyar dolarlık çektiği kredisinin üç ödemesini de yapmamıştır.
 8. Kredi borcunu ödemediği için üç banka, Oger Telekomünikasyon’un  (OTAŞ) hisselerine el konulması için Rekabet Kurumu’na başvurmuştur. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Oger’in Türk Telekom’daki hisselerinin yüzde 55’inin, krediyi veren Akbank, Garanti Bankası ve İşbankası’nın paydaş olacağı bir ortak girişim aracığıyla devredilmesine karar verildiğini de resmen açıklamak zorunda kalmıştır.
 9. 2006-2015 yılları arasında yıllık temettü aktarımları hesaplandığında; Oger’in 6,54 milyar dolarlık Türk Tekelom kârını alıp götürdüğü ortaya çıkmaktadır. 2015 yılında 862 milyon lira kâr eden Türk Telekom, 2016`da 724 milyon lira zarar açıkladığı için de temettü dağıtmamıştır.
 10.  Oger yönetiminde Türk Telekom’un öz sermayesi eritilmiştir. Türk Telekom’un 7 milyar 690 milyar lira olan öz sermayesi, 2016 yılında 3 milyar 386 milyon lira düzeyine kadar düşmüştür. Toplam borçların öz sermayeye oranı ise 2013 yılından itibaren kritik düzeyleri aşmıştır. Bu oran 2005`te yüzde 67.38`ken, Türk Telekom’un zarar açıkladığı 2016`da yüzde 693.55 ile tepe düzeyine varmıştır. 2017 yılı sonu itibariyle Türk Telekom’un öz sermayesi 4 milyar 555 milyon lira, toplam borçları ise 24 milyar 593 milyon liradır. Türk Telekom’un 2017’de toplam borçlarının öz sermayesine oranı yüzde 539 civarındadır. 2018 yılı haziran ayı sonunda ise, Türk Telekom’un bilançosu borca batık durumda görünmektedir. Toplam borçların şirket öz sermayesine oranı yüzde 648’i geçmiştir.
 11.  Oger, temettüye devam etmek, 2013 yılında özelleştirme bedeli için aldığı kredinin finansmanı için daha büyük bir kredi almıştır. Bu noktadan sonra borçluluk oranı fırlamaya başlamıştır. 2005 yılında Türk Telekom’un toplam borçlarının toplam varlıklarına oranı yüzde 40.26 düzeyindeyken, bu oran 2013 yılında yüzde 70.8`e, 2018’in ilk yarısında ise bu oran yüzde 86,64’e yükselmiştir. Finansal kaldıraç oranı olarak da adlandırılan bu oranın genel olarak yüzde 50 civarında olması kabul edilebilir bulunmaktadır.
 12.  Türk Telekom’un devlete ödediği vergiler sürekli azalmıştır. Kurumlar Vergisi’nin yüzde 30’dan yüzde 20’ye düşürülmesi ile devletin vergi kazancı da çok büyük oranda darbe almıştır.  2005 yılında 811.45 milyon lira olan vergi ödemesi, 2006 yılında 110.6 milyon liraya düşmüştür. 2013`ten itibaren Türk Telekom’un borç faizlerinin gider gösterilmesi nedeniyle ödenen vergiler dramatik bir şekilde düşmeye devam etmektedir.

Telekom’un ödediği vergi, 2014`te 606.9 milyon lira iken 2015`te 398.4`e, 2016`da 327.8 milyon liraya kadar gerilemiştir. 2017’de ise Türk Telekom’un vergi ödemesi 342,8 milyon TL gibi düşük bir düzeye inmiştir.

 

Türk Telekom`un Konsolide Bilançolarından Yansıyan Mali Durum Tablosu (Bin TL)

 

Vergiler

Varlıklar

Özsermaye

Yükümlülükler (Borçlar)

Top. Borç/Top. Varlık

Top. Borç/ Özsermaye

Kısa Vadeli

Uzun Vadeli

Toplam

2005

811.449

12.872.298

7.690.359

2.919.081

2.262.858

5.181.939

40,26

67,38

2006

110.654

13.025.367

6.410.463

4.300.301

2.314.603

6.614.904

50,78

103,19

2007

400.621

12.706.985

6.122.862

2.615.540

3.968.583

6.584.123

51,81

107,53

2007

409.786

12.770.134

6.159.840

2.629.574

3.980.720

6.610.294

51,76

107,31

2008

508.774

12.659.446

5.113.607

3.548.688

3.997.151

7.545.839

59,61

147,56

2009

679.692

13.401.362

5.421.966

4.664.947

3.314.449

7.979.396

59,54

147,17

2010

798.583

15.100.021

6.174.757

4.820.529

4.104.735

8.925.264

59,11

144,54

2011

709.573

16.174.407

5.769.371

5.607.183

4.797.853

10.405.036

64,33

180,35

2012

773.272

17.207.850

6.455.148

4.288.282

6.464.420

10.752.702

62,49

166,58

2013

439.485

18.244.515

5.327.609

5.052.639

7.864.267

12.916.906

70,80

242,45

2014

606.913

19.877.787

6.303.340

4.225.718

9.348.729

13.574.447

68,29

215,35

2015

398.431

25.773.904

4.993.368

8.552.927

12.227.609

20.780.536

80,63

416,16

2016

327.779

26.874.451

3.386.621

8.351.705

15.136.125

23.487.830

87,40

693,55

2017

342.795

29.148.535

4.555.087

8.661.581

15.931.867

24.593.448

84,37

539,91

2018-6 aylık

-

30.500.882

4.074.8661

11.262.800

15.163.216

26.426.016

86,64

648,51

 

AKP iktidarı döneminde büyük avantajlarla önü açılan Oger; maalesef Türk Telekom’u borçlandırmıştır. Türk Telekom’un hâkim ortağı olarak yüzde 55 hissesini rehin ederek, kendisi borçlanmış, bu kötü yönetimiyle Telekom’u da borca batırmıştır. Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan şirketlerin bağımsız denetim raporlarında bu gerçeklerin görülmesi mümkündür. Oger, Telekom’un öz sermayesini eritmiş, devlete ödediği vergileri büyük oranda düşürmüş, bankalardan aldığı krediyi ödeyememiştir. Ülkemizin en değerli kurumunu batak hale gelen Oger’i savunmak ne milli ne yerli bir duruştur."

Kaynak: Editör: İzzet MEDE
 
Etiketler: "MUSTAFA, YEL, TELEKOM'UN, İÇİNİ, BOŞALTAN, OGER, ŞİRKETİNİ, SAVUNUYOR",
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Bizim Gazete
Yazarlar
Alıntı Yazarlar
Arşiv
Haber Yazılımı